CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VĨNH PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VĨNH PHÚC

menu DẦU NHỚT SUBARU CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
Follow us: MXH MXH MXH MXH
Việt nam English

Product Category

online support

icon
Hotline

1900 96 96 94
Online Support:
Contact Information:
ĐT: 1900 96 96 94
E: vinhphuc@vplube.com.vn

Petrol price list


Chỉ số Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Giá cuối cùng Thay đổi % Thay đổi
PVN 10 929.21 929.21 922.60 914.05 -15.16 -1.63
PVN ALL SHARE CONTINUOUS 1,513.27 1,513.27 1,510.20 1,479.51 -33.76 -2.23
PVN ALLSHARE 1,611.38 1,611.38 1,608.12 1,575.54 -35.85 -2.22
PVN BASIC MATERIALS 543.68 543.68 542.82 541.84 -1.84 -0.34
PVN CONSUMER SERVICES 587.62 587.62 585.02 585.45 -2.16 -0.37
PVN FINANCIALS 900.25 902.50 891.23 893.49 -6.76 -0.75
PVN ALLSHARE HNX 946.84 946.84 926.26 927.65 -19.19 -2.03
PVN ALLSHARE HSX 1,607.34 1,607.34 1,607.34 1,571.14 -36.20 -2.25
PVN INDUSTRIALS 556.40 559.63 551.98 563.01 6.62 1.19
PVN OIL & GAS 1,592.00 1,592.00 1,589.02 1,552.51 -39.49 -2.48
PVN UTILITIES 1,087.59 1,087.59 1,087.59 1,059.67 -27.92 -2.57

Featured Products

 • subaru-gold-4t-xe-so
 • subaru-silver-plus-4t-xe-so
 • subaru-scooter-4t-dau-nhot-xe-tay-ga-cao-cap
 • subaru-hispeed-2t-dau-nhot-pha-xang-cao-cap-co-mui-thom
 • subaru-gtx-titan-xe-hoi
 • subaru-formula-ci4-dau-nhot-dong-co-turbo-tang-ap
 • subaru-brz-dau-nhot-dong-co-hut-khi-tu-nhien
 • subaru-brz-turbo-dau-nhot-cho-dong-co-turbo
 • subaru-longlife-dau-nhon-dong-co-hut-khi-tu-nhien
 • subaru-hydraulic-aw-684632-dau-thuy-luc-chong-mai-mon-cao-cap
 • subaru-hydraulic-684632-dau-thuy-luc-cao-cap
 • sport-2t
 • vip-4t
 • sh-300
 • hirider-4t

Video

Giới thiệu
About us Giới thiệu
New Product
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
NEWS & EVENTS

Market - 15-07-2017

Market - 15-07-2017

Market - 15-07-2017

Market - 15-07-2017

Customer & Partner Đối tác
Close

Thông tin đặt hàng