CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VĨNH PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU SUBARU VIỆT NAM

menu DẦU NHỚT SUBARU CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
Follow us: MXH MXH MXH MXH
Việt nam English

Product Category

online support

icon
Hotline

089 88 44 888
Online Support:
Contact Information:
ĐT: 088 66 12345
E: vinhphuc@vplube.com.vn

Petrol price list


Chỉ số Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Giá cuối cùng Thay đổi % Thay đổi
PVN 10 0.00 0.00 0.00 710.11 -7.28 -1.01
PVN ALL SHARE CONTINUOUS 0.00 0.00 0.00 1,050.90 -5.75 -0.54
PVN ALLSHARE 0.00 0.00 0.00 1,121.19 -6.08 -0.54
PVN BASIC MATERIALS 0.00 0.00 0.00 600.01 -3.27 -0.54
PVN CONSUMER SERVICES 0.00 0.00 0.00 646.66 1.71 0.26
PVN FINANCIALS 0.00 0.00 0.00 756.94 -9.89 -1.29
PVN ALLSHARE HNX 0.00 0.00 0.00 636.30 -7.29 -1.13
PVN ALLSHARE HSX 0.00 0.00 0.00 1,120.04 -5.48 -0.49
PVN INDUSTRIALS 0.00 0.00 0.00 489.30 1.85 0.38
PVN OIL & GAS 0.00 0.00 0.00 1,042.22 -5.38 -0.51
PVN UTILITIES 0.00 0.00 0.00 851.01 -8.66 -1.01

Featured Products

 • subaru-gold-4t-xe-so
 • subaru-silver-plus-4t-xe-so
 • subaru-scooter-4t-dau-nhot-xe-tay-ga-cao-cap
 • subaru-hispeed-2t-dau-nhot-pha-xang-cao-cap-co-mui-thom
 • subaru-gtx-titan-xe-hoi
 • subaru-formula-ci4-dau-nhot-dong-co-turbo-tang-ap
 • subaru-brz-dau-nhot-dong-co-hut-khi-tu-nhien
 • subaru-brz-turbo-dau-nhot-cho-dong-co-turbo
 • subaru-longlife-dau-nhon-dong-co-hut-khi-tu-nhien
 • subaru-hydraulic-aw-684632-dau-thuy-luc-chong-mai-mon-cao-cap
 • subaru-hydraulic-684632-dau-thuy-luc-cao-cap
 • sport-2t
 • vip-4t
 • sh-300
 • hirider-4t

Video

Giới thiệu
About us Giới thiệu
New Product
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
NEWS & EVENTS
Customer & Partner Đối tác
Close

Thông tin đặt hàng