CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VĨNH PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VĨNH PHÚC

menu DẦU NHỚT SUBARU CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
Follow us: MXH MXH MXH MXH
Việt nam English

Product Category

online support

icon
Hotline

1900 96 96 94
Online Support:
Contact Information:
ĐT: 1900 96 96 94
E: vinhphuc@vplube.com.vn

Petrol price list


Chỉ số Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Giá cuối cùng Thay đổi % Thay đổi
PVN 10 0.00 0.00 0.00 873.79 -7.72 -0.88
PVN ALL SHARE CONTINUOUS 0.00 0.00 0.00 1,470.87 -20.11 -1.35
PVN ALLSHARE 0.00 0.00 0.00 1,566.32 -21.42 -1.35
PVN BASIC MATERIALS 0.00 0.00 0.00 471.78 -1.00 -0.21
PVN CONSUMER SERVICES 0.00 0.00 0.00 538.39 16.10 3.08
PVN FINANCIALS 0.00 0.00 0.00 886.91 -11.27 -1.25
PVN ALLSHARE HNX 0.00 0.00 0.00 911.70 -9.90 -1.07
PVN ALLSHARE HSX 0.00 0.00 0.00 1,563.81 -21.83 -1.38
PVN INDUSTRIALS 0.00 0.00 0.00 573.32 0.07 0.01
PVN OIL & GAS 0.00 0.00 0.00 1,557.42 -24.20 -1.53
PVN UTILITIES 0.00 0.00 0.00 1,008.04 -0.71 -0.07

Featured Products

 • subaru-gold-4t-xe-so
 • subaru-silver-plus-4t-xe-so
 • subaru-scooter-4t-dau-nhot-xe-tay-ga-cao-cap
 • subaru-hispeed-2t-dau-nhot-pha-xang-cao-cap-co-mui-thom
 • subaru-gtx-titan-xe-hoi
 • subaru-formula-ci4-dau-nhot-dong-co-turbo-tang-ap
 • subaru-brz-dau-nhot-dong-co-hut-khi-tu-nhien
 • subaru-brz-turbo-dau-nhot-cho-dong-co-turbo
 • subaru-longlife-dau-nhon-dong-co-hut-khi-tu-nhien
 • subaru-hydraulic-aw-684632-dau-thuy-luc-chong-mai-mon-cao-cap
 • subaru-hydraulic-684632-dau-thuy-luc-cao-cap
 • sport-2t
 • vip-4t
 • sh-300
 • hirider-4t

Video

Giới thiệu
About us Giới thiệu
New Product
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
Price: Contact
NEWS & EVENTS

Market - 15-07-2017

Market - 15-07-2017

Market - 15-07-2017

Market - 15-07-2017

Customer & Partner Đối tác
Close

Thông tin đặt hàng